ProLegis - Preparing Local Public Authorities for the New Data Protection Legislation


 

Această cercetare este realizată în cadrul proiectului ProLegis, proiect implementat prin Programul ”Drepturi, Egalitate, Cetățenie” al Comisiei Europene și Acordul de contractare nr. 769143.

 

FIȘĂ INFORMATIVĂ ȘI CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT

Activitățile proiectului ProLegis sunt îndreptate către angajații administrațiilor publice locale. Prin intermediul proiectului, aceștia din urmă vor beneficia de instruire de cea mai bună calitate pentru interpretarea și implementarea noilor reglementări introduse de legislația europeană de protecție a datelor cu caracter personal. Proiectul se bazează pe dezvoltarea unei metodologii proprii și a unui set personalizat de materiale de instruire, astfel încât să lărgească setul de cunoștințe și competențe ale unui responsabil cu protecția datelor la nivel local. În cadrul proiectului sunt planificate sesiuni de instruire ce se vor desfășura în fiecare dintre statele partenere, precum și un workshop internațional de formare a formatorilor. În încercarea de a ajunge la responsabilii cu protecția datelor de la nivel local care nu vor putea participa la evenimentele derulate față-în-față, Proiectul va construi, de asemenea, o platformă e-learning menită să conțină materiale detaliate de instruire. Platforma e-learning va funcționa nu numai în limbile oficiale ale statelor partenere, ci și în limba engleză.

Pentru a putea dezvolta materiale de instruire de cea mai înaltă calitate, opiniile dumneavoastră sunt extrem de importante pentru noi. Răspunsurile dumneavoastră la întrebările ce urmează ne vor ajuta să evaluăm întinderea și tipurile de date cu caracter personal procesate, precum și strategiile de protecție a datelor aplicate de autoritățile administrației publice locale în statele partenere. Pentru aceasta, vă rugăm să selectați răspunsul care se potrivește cel mai bine situației cunoscute de dumneavoastră. Durata chestionarului este de 10 minute.

Vă mulțumim foarte mult pentru participarea dumneavoastră în cercetarea noastră! Vă asigurăm că respectăm toate normele relevante eticii cercetării. Toate răspunsurile dumneavoastră sunt strict confidențiale și anonime. Dacă rezultatele acestui studiu vor fi publicate, toate datele colectate vor fi anonimizate.

În cazul în care doriți să obțineți informații suplimentare sau aveți întrebări cu privire la această cercetare, vă rugăm să contactați coordonatorul Proiectului [office@netlaw.bg] sau partenerul român, Școala Națională de Studii Politice și Administrative [rectorat@snspa.ro].

Sunt 28 intrebari in acest chestionar.
ORGANIZAȚIA
*Țara: 

Numele autorității locale din care faceți parte (serviciu/direcție/organizație):

*Populația de la nivelul unității administrativ-teritoriale pe care o deserviți:

*Câți angajați lucrează în departamentele administrative ale autorității locale din care faceți parte (serviciu/direcție/organizație)?

*Câți angajați din acele departamente administrative ale autorității locale din care faceți parte sunt implicați în procesarea datelor cu caracter personal?

SERVICII
*Ierarhizați următoarele servicii pentru care sunteți responsabili, în funcție de frecvența utilizării datelor cu caracter personal:
  foarte des des rar niciodată Nu știu / nu se aplică / fără responsabilitate în acest domeniu
buget / finanțe
servicii de siguranță (pompieri, asistență medicală de urgență)
întreținere (infrastructură, drumuri, furnizare de apă)
educație (școli)
evidența populației
lucrări publice
alte servicii sociale
servicii de securitate (poliția locală)
alte servicii (vă rugăm precizați mai jos)
HelpPentru serviciile care nu se află în responsabilitatea dumneavoastră, vă rugăm să bifați ”Nu știu / nu se aplică / fără responsabilitate în acest domeniu”.
Ce alte servicii necesită folosirea de date cu caracter personal?
HelpPuteți adăuga până la trei servicii suplimentare
*Serviciile publice sunt oferite:
HelpBifaţi răspunsurile dorite
*Serviciile sunt disponibile:
HelpBifaţi răspunsurile dorite
UTILIZAREA DATELOR
*Cum sunt colectate datele cu caracter personal?
HelpBifaţi răspunsurile dorite
*Care este baza legală pentru procesarea datelor cu caracter personal?
HelpBifaţi răspunsurile dorite
*Care este motivul pentru folosirea datelor cu caracter personal?
HelpBifaţi răspunsurile dorite
*Cum sunt stocate / transferate datele cu caracter personal?
HelpBifaţi răspunsurile dorite
*Cum sunt datele cu caracter personal puse în comun?
HelpBifaţi răspunsurile dorite
MĂSURI DE PROTECȚIE A DATELOR
*Cunoașteți ce măsuri tehnice și organizaționale au fost implementate pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal?
*Există norme interne pentru protecția datelor cu caracter personal?
*Există un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul autorității administrației publice locale în care vă desfășurați activitatea (serviciu/direcție/organizație)?
*Organizația dumneavoastră realizează un audit intern al datelor cu caracter personal?
*Există resurse și măsuri necesare pentru protejarea împotriva procesării neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal, precum și împotriva pierderii sau a pierderii accidentale de date?
*Este asigurată protecția fizică împotriva accesului neautorizat la datele cu caracter personal?
*Au fost implementate politici care controlează accesul la datele cu caracter personal?
*A fost introdus un plan de continuitate a sistemului sau un plan de continuitate operațională?
*Au avut loc instruiri ale personalului privitor la siguranța de sistem și cea procedurală și protecția datelor cu caracter personal?
*Au fost detectate și investigate incidente de securitate?
*Au fost implementate standarde de securitate pentru sistemele informatice?
NOUL REGULAMENT GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
*Sunteți la curent cu noile prevederi ale Regulamentului general privind protecția datelor?
*Ați fost informați cu privire la efectele noilor prevederi ale Regulamentului general privind protecția datelor pentru autoritatea administrației publice locale din care faceți parte? 
*Au avut loc instruiri cu privire la modalitatea de implementare a noilor prevederi ale Regulamentului general privind protecția datelor?